NABÍDKA

Zabýváme se relokací strojů na tuzemském a zahraničním trhu. Nabízíme odborný personál a profesionální vybavení. Vyřešíme každý logistický problém.

Demontáže strojů a výrobních linek

První fází relokace strojů je jejich demontáž. Naši kvalifikovaní zaměstnanci na základě doručené dokumentace provedou příslušná opatření pro odpojení zařízení. Zvláštní pozornost věnujeme tomu, abychom nepoškodili žádnou součást. Proces je řádně naplánován a popsán, aby se usnadnila následná montáž na novém místě.

Příprava k přepravě

Stroje je třeba rozdělit na části, abychom optimalizovali způsob a náklady na přepravu. Ze zkušeností víme, které části vyžadují speciální ochranu a řádně je zajistíme. Používáme osvědčené vybavení a naši specialisté dohlížejí na celý proces nakládky strojů. Garantujeme, že vaše zařízení bezpečně dorazí na místo určení.

Relokace strojů

Řádně zajištěné stroje zasíláme na místo, kde začnou znovu pracovat. Volíme nejlepší způsob přepravy se zohledněním nákladů a bezpečnosti zásilky. Minimalizujeme riziko zpoždění. Základem efektivní relokace strojů je vhodný plán a odborná koordinace činností. Jsme v tom nejlepší.

Provedení přípojek

Než stroje budou přepraveny, vyplatí se předem připravit potřebné přípojky na novém místě. Takto lze prostoje zařízení omezit na minimum. Spolupracujeme s týmem zkušených odborníků, abychom provedli příslušná měření a nainstalovali přípojky vody, elektřiny, plynu atd. Pomáháme také vyřídit s tím související formality.

Montáž strojů

Správná montáž strojů se promítá do jejich pozdější efektivity. Proto tým odborníků PON-CHEX dbá na každý detail, aby stroj byl správně sestaven a nainstalován a splňoval tak všechny bezpečnostní normy v dané zemi. Bereme na sebe celý proces, od vykládky strojů až po zkušební spuštění zařízení.

Příprava dokumentace

Po relokaci, uvedení do provozu a provedení testů výrobní linky vyhotovíme podrobnou technickou dokumentaci. Dobře zpracovaná dokumentace, včetně návodů výrobce stroje, usnadňuje pozdější provoz a údržbu zařízení. Nabízíme také odborné poradenství a školení personálu v oblasti obsluhy strojů.

adres

PON-CHEX Piotr Pierowicz

ul. Staszica 8/5

78-520 Złocieniec

NIP: 2530212432 (PL)

pokrytí

Působíme především v Evropě a Asii, ale čelíme i výzvám po celém světě. Neváhejte nás kontaktovat.